RizVN Login

نام کاربری:کدملی بدون خط فاصله رمز ورود:4رقم آخرکدملی

Telegram icon

فرم ثبت نام مدرسه
 1. قبل از پر کردن این فرم وارد سایت اداره ناحیه 3 شده( sabt1703.ir )و ثبت نام کنید و سپس در اینجا، ثبت نام تکمیلی انجام دهید. 1)پیش ثبت نام مربوط به پایه چهارم است و در سایر پایه ها ثبت نام نداریم 2)فرم را در صورت امکان با گوشی موبایل پر نکنید. 3)فقط یک بار اجازه ثبت نام با کد ملی دانش آموز را دارید پس در حفظ کد رهگیری کوشا باشید. 4)از طریق کد رهگیری از نتایج پیش ثبت نام آگاه شوید. 5)فرم را به زبان فارسی و با دقت کامل تکمیل کنید. به فرم هایی که با زبان انگلیسی پر شده اند،رسیدگی نمی شود. 6)پر کردن این فرم به منزله ثبت نام قطعی نبوده وهیچ گونه حقی برای شما ایجاد نمی کند.
 2. نام*
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
 3. نام خانوادگی*
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
 4. نام پدر*
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
 5. شماره ملی دانش آموز*
  فرمت وارد شده صحیح نیست و یا کاربر با این کد ملی قبلا ثبت نام شده است.
  با دقت وارد شود
 6. تاریخ تولد*
  ورودی نامعتبر
 7. نام آموزشگاه فعلی*
 8. نوع آموزشگاه فعلی*
  Invalid Input
 9. شهر*
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
 10. شغل پدر
  ورودی نامعتبر
 11. عنوان دقیق شغل پدر*
  ورودی نامعتبر
  عنوان شغل و موسسه را کامل وارد کنید
 12. تلفن همراه پدر*
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
  شماره را جهت دریافت پیامک احتمالی صحیح وارد کنید.
 13. شغل مادر
  ورودی نامعتبر
 14. عنوان دقیق شغل مادر
  ورودی نامعتبر
  عنوان شغل و موسسه را کامل وارد کنید
 15. تلفن همراه مادر*
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
  شماره را جهت دریافت پیامک احتمالی صحیح وارد کنید.
 16. آدرس دقیق(اجباری)*
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
  فرم های بدون آدرس دقیق حذف می شوند
 17. تلفن ثابت(اجباری)*
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
 18. نوع همکاری با مدرسه*
  ورودی نامعتبر
  به صورت کامل نوع همکاری خود را با مدرسه را توضیح دهید
 19. نحوه ی آشنایی شما با مدرسه بیرجندی:
  ورودی نامعتبر
 20. توضیحات :
  ورودی نامعتبر
 21. رتبه های علمی، پرورشی و ورزشی:
  ورودی نامعتبر
  هر گونه رتبه کسب شده توسط دانش آموز خود را در زمینه های مختلف را ذکر کنید
 22. ورودی نامعتبر
 23. **نکته:این پیش ثبت نام هیچ گونه حقی برای ثبت نام قطعی برای شما ایجاد نمی کند.از حضور در مدرسه خودداری نمایید و منتظر پاسخ باشید.

تقویم اداری و مناسبت ها

گل نازم تولدت مبارک
ویدا عرب بافرانی
کلاس پنجم 4
15 آذر
ستایش عروف زاد
دانش آموزان
18 آذر
آرمیتا ادیبی
دانش آموزان
20 آذر
نگار نوروزی
دانش آموزان
20 آذر
رزا احمدی
دانش آموزان
24 آذر
مبینا شكراللهی
دانش آموزان
28 آذر
1

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: