RizVN Login

نام کاربری:کدملی بدون خط فاصله رمز ورود:4رقم آخرکدملی

Telegram icon

دبستان دخترانه حاج مهدی بیرجندی

در سال 1383دبستان ابوسعید سابق با قدمت 50 ساله به علت فرسودگی ساختمان تخریب و به همت خیر محترم جناب حاج آقا بیرجندی بازسازی شد. همزمان با افتتاح این واحد آموزشی، با تصمیم مسئولان آموزش و پرورش استان قرار بر این شد تا به عنوان اولین مدرسه هوشمند با کتاب الکترونیک افتتاح گردد. این مراسم با حضور سرکارخانم قربان معاون محترم وزیر، نمایندگان محترم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی، جناب حاج آقا بیرجندی خیر محترم و خانواده گرامیشان، مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان جناب آقای عاملیان، مدیر کل محترم نوسازی استان جناب آقای مهندس سجاد، و جمع کثیری از مسئولان و مدعوین محترم برگزار گردید. و سپس در طی سال های پس از افتتاح، مورد بازدید معاونت های محترم وزیر و نیز مسئولان آ موزش و پرورش تهران و اصفهان و دیگر استان ها قرار گرفت. در ادامه مسیر با لطف ایزد منان این واحد اموزشی امید دارد به نحو احسن پا نیاز آموزشی و پرورشی عزیزان باشد و نیز همچنان پر تلاش در امر پیاده سازی برنامه ی توسعه آموزش الکترونیک پیش رود.

تقویم اداری و مناسبت ها

گل نازم تولدت مبارک
ویدا عرب بافرانی
کلاس پنجم 4
15 آذر
ستایش عروف زاد
دانش آموزان
18 آذر
آرمیتا ادیبی
دانش آموزان
20 آذر
نگار نوروزی
دانش آموزان
20 آذر
رزا احمدی
دانش آموزان
24 آذر
مبینا شكراللهی
دانش آموزان
28 آذر
1

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: