RizVN Login

نام کاربری:کدملی بدون خط فاصله رمز ورود:4رقم آخرکدملی

Telegram icon

برنامه ویژه مدرسه

بوم یا برنامه ویژه مدرسه مختص دوره دوم  ابتدائی:

دراین برنامه ۲ ساعت از برنامه هفتگی هر کلاس به فعالیت هایی که معلم  برای دانش اموزان کلاس خود لازم می داند اختصاص خواهد یافت .این ۲ ساعت در طول یک سال تحصیلی برابر ۶۰ ساعت آموزشی یا دو هفته است که بهتر است به آموزش مهارت خاصی اختصاص یابد در ضمن از کلیه مواد درسی به نسبت متناسب کسر و به این برنامه اختصاص داده شود  که بنا به تشخیص معلم به صورت هفته ای دو ساعت یا تجمیع ساعات قابل اجراست البته تنظیم برنامه زمانبندی و اطلاع رسانی به دانش اموزان وارائه گزارش سه ماهه لازم است.

جموعه ای از سوالات و جواب های مربوط به "برنامه (ب) ویژه (و) مدرسه (م)" یا بوم:
1. مهمترین امکان و قابلیت اجرایی این برنامه چیست؟  
مهمترین امکان این برنامه ایجاد آزادی عمل در مدرسه در طراحی و اجرای برنامه های مورد نظر خود براساس:
نیاز سنجی  
خواست سنجی
سنجش امکانات خود، است.
این موضوع امکان رشد مدرسه را در زمینه طراحی، سازماندهی و اجرای برنامه درسی ویژه خود فراهم می سازد و تمامی امکانات بالقوه مدرسه را در بستر فرهنگی اجتماعی آن، به میدان عمل فرا می خواند و زمینه بالفعل شدن آن را فراهم می سازد (برگرفته از کتاب راهنمای عمل برنامه ویژه مدرسه صفحه4).
2. انتخاب عنوان ها و سازماندهی محتوای برنامه ویژه مدرسه توسط چه کسی صورت می گیرد (تایید و اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) برعهده کیست؟
این شورای مدرسه است که در باره عرضه برنامه درسی در سطح مدرسه (بوم) و ملاحظات مرتبط با آن تصمیم گیری می کند. هر یک از معلمان یا اولیا یا افراد حقیقی و متخصص بیرونی و نیز موسسات حقوقی دولتی و غیردولتی می توانند پیشنهاد دهنده اجرای یک برنامه آموزشی در مدرسه باشند، اما تصمیم گیری نهایی با شورای مدرسه است. تایید برنامه ها و مسئولیت رعایت چارچوب های مصوب و ابلاغی بر عهده مدیر مدرسه است و تنها گزارش کار به اطلاع مقامات بالاتر در ادارات آموزش و پرورش می رسد؛ به عبارت دیگر مدیرپس از اجرا، گزارش کار خود را برای اطلاع مسئولان ذی ربط در اداره آموزش و پرورش می فرستد و بازخورد آن را دریافت می کند.

3. نحوه اختصاص زمان برای اجرای برنامه ویژه مدرسه چگونه است؟
در طول ساعات هفتگی آموزش رسمی مدرسه، جلسات مربوط به برنامه ویژه مدرسه (بوم) به میزان 2 ساعت در هفته (به طور شناور و سیال و با سهم گرفتن از ساعات تمامی دروس در طول سال) برنامه ریزی و اجرا می شود. با توجه به تنوع برنامه های قابل اجرا و تفاوت زمان مورد نیاز هر برنامه، مدرسه می تواند نسبت به تجمیع ساعات چند هفته با یکدیگر و ارائه یک جای آنها اقدام نماید.
در مجموع مدارس موظف هستند در طول یک سال حدود 60 ساعت از زمان آموزش را به برنامه ویژه مدرسه اختصاص دهند.
چگونگی اختصاص زمان برای ارائه برنامه در ساعات کلاسی و غیرکلاسی از اختیارات مدرسه است و باید به گونه ای باشد که بهترین شرایط را برای اجرای موفق برنامه فراهم سازد.
مدرسه برای اجرای بوم، مجاز است که در ساعات آموزشی روزهای عادی کار مدرسه، به جای دروس برنامه هفتگی، جلسات مربوط به برنامه ویژه مدرسه (بوم) را جایگزین کند، به گونه ای که حجم زمان تعیین شده را محقق سازد
4. بایدها و خطوط قرمز بوم (برنامه ویژه مدرسه) چیست؟
 رعایت سیاست های مصوب نظام در عرصه های فرهنگی و توجه به ارزش های دینی، انقلابی و اخلاقی
 پرهیز از برنامه هایی که می توانند حساسیت برانگیز و حاشیه ساز باشند (مثلا نحوه برخورد با حیوانات خانگی شاید مورد اقتضاعات مناطق از پایتخت باشد و این نیاز اکثر جامعه دانش آموزان آن مدرسه مدنظر باشد ولی این موضوع از نظر افکار عمومی و رسانه ای حساسیت برانگیز و حاشیه ساز است
کلاسهای تقویتی دروس رسمی به مثابه برنامه ویژه مدرسه (بوم) تلقی نمی شود.

5. مدیریت تامین منابع مالی و پشتیبانی امور اجرایی، نیروی انسانی و... برعهده کیست؟
دوره های ویژه مدرسه با مدیریت و اختیارات داخلی مدرسه سازماندهی و اجرا می شود. در این راستا مدیر مدرسه با همراهی انجمن اولیا و مربیان باید کار را به گونه ای دنبال کند که در شرایط خاص آن مدرسه قابلیت اجرا داشته باشد.
در مدارس فاقد امکانات مالی باید بر روی طراحی و اجرای برنامه های کم هزینه و بی هزینه متمرکز شد. استفاده از افراد داوطلب (دانش آموختگان مدرسه، والدین و ...) برای مشارکت در اجرا و ارائه این برنامه ها یکی از مهمترین ارکان سازماندهی و اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) به شمار می آید. خلق امکانات یکی از ملاک های توانمندی و کارایی مدیر به حساب می آید.
یکی از مهمترین اقدامات مدیر ایجاد ارتباطات صمیمانه و روحیه مشارکت در میان معلمان، دانش آموزان، والدین و سایر کارکنان به منظور تصمیم گیری های بهینه است. او توانمندی های معلمان را شناسایی کرده و برحسب آمادگی های مدرسه و زیر ساخت های آن برنامه ای متناسب با توانمندی معلمان و همسو با نیازهای فراگیران را طراحی کرده و توسط معلمان به اجرا در می آورد. در ضمن مدیر با آگاه سازی والدین نسبت به برنامه ها و اقدامات، برگزاری جلسات و دوره های توجیهی از جمله عوامل معین همراهی آنان با مدرسه است زیرا بیشترین خیرین حامی مدرسه، والدین دانش آموزان هستند.
از وظایف دیگر مدیر برگزاری جلسات تبادل تجارب با مدیران سایر مدارس در زمینه شیوه های جلب همکاری بیشتر والدین و افراد شایسته محلی است (برگرفته از صفحه 5 و 39 و 45 از کتاب راهنمای عمل بوم).

6. ویژگی ها و صلاحیت های معلم در برنامه ویژه مدرسه چیست؟ (ملاک انتخاب افرادی که قرار است مدرس بوم در مدرسه باشند چیست؟)
همه کسانی که در طراحی و اجرای برنامه ویژه مدرسه مشارکت دارند باید از صلاحیت های عمومی، تخصصی و اخلاقی معلم برخوردار باشند. تشخیص این موضوع بر عهده مدیر است.

تقویم اداری و مناسبت ها

گل نازم تولدت مبارک
ویدا عرب بافرانی
کلاس پنجم 4
15 آذر
ستایش عروف زاد
دانش آموزان
18 آذر
آرمیتا ادیبی
دانش آموزان
20 آذر
نگار نوروزی
دانش آموزان
20 آذر
رزا احمدی
دانش آموزان
24 آذر
مبینا شكراللهی
دانش آموزان
28 آذر
1

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: