RizVN Login

نام کاربری:کدملی بدون خط فاصله رمز ورود:4رقم آخرکدملی

Telegram icon

مشاهده سوالات

نمونه سوالات را در منوی " دانش آموزان" و منوی " سوالات امتحانی و ورودی" مشاهده کنید.

آموزش تصویری را در " ادامه مطلب" مشاهده کنید

soal1

تقویم اداری و مناسبت ها

گل نازم تولدت مبارک
مهلا اسدی مزده
کلاس پنجم 4
19 مهر
پارمیدا جوادپورمجلسی
دانش آموزان
20 مهر
ستاره فكاری افجدی
دانش آموزان
22 مهر
ثنا امینی
کلاس پنجم 4
24 مهر
آنیتا نادری
دانش آموزان
27 مهر
1

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: